ਰੋਨੇ ਸੇ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਮੇਂ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਗਏ
ਧੋਏ ਗਏ ਹਮ ਐਸੇ ਕਿ ਬਸ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ।
-ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ

Comments

Popular posts from this blog

ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਬਰਬਰਤਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ

Sikh Students Conference - UC Berkeley